7 Tháng Bảy, 2018

Lật tẩy chiêu dùng chứng nhận giả lừa gạt người tiêu dùng

Lật tẩy chiêu dùng chứng nhận giả để lừa gạt người tiêu dùng. Làm sao phân biệt được giấy chứng nhận sữa ong chúa thật và giấy chứng nhận giả ( dùng Photoshop chỉnh sửa ảnh ) . Hiện nay trên thị trường xuất hiện trang website rao bán sữa ong chúa với lời lẻ […]

Read more